CALL FOR PAPER

FCE wıll be held as hybrıd conference.

Dear scientists/engineers,

The main objective of International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE) is to provide an international scientific and technical forum for scientists and engineers who focus on studying renewable fuels, combustion and fire. FCE will provide a good opportunity to present new and promising ideas and technologies which  are now being and will be studied. The scientist/engineers will also find an attractive atmosphere to discuss their most recent studies and results on renewable fuels, combustion and fire. Some reputable scientists/engineers will attend to FCE conference as plenary speakers to make a speech on their most recent studies. FCE conference will be held at Ankara, Turkey in 5-7 March, 2021.

Peer-review process will be taken place for each paper submitted before accepted. After the conference will be held, some of high-quality papers which will be selected by organizing committee will be submitted to “FUEL“ indexed in Science Citation Index-Expanded (SCI-E) for publication. Please note that peer-review process will be subjected to the all selected papers for publication. It does not mean the all papers selected will be accepted for publicaton in the journals mentioned previously.

Topic Areas:

 • Combustion
 • Fire
 • Fuel reforming
 • Swirl flows
 • Fuels/renewable fuels/fuel cells
 • New combustion techniques (CDC, HiTAC, MILD and etc.)
 • Gas turbine combustion
 • Microgravity combustion
 • Sooting and radiative processes
 • Solid rocket propellant
 • Advanced diagnostic techniques
 • Internal combustion engines
 • Numerical combustion modelling
 • Solid and liquid wastes combustion

We are also very welcome to submit any papers regarding combustion, fuels, and fire

If you have any question, please don’t hesitate to contact with the organizing committee.

You can send an e-mail to fce2021@gazi.edu.tr

(The conference has been supported by TUBITAK)

ÇAĞRI

Değerli Bilim İnsanları, Mühendisler

” Uluslararası Yenilenebilir Yakıtlar, Yanma ve Yangın Konferansı”‘nın (FCE) temel amacı, yenilenebilir yakıtlar, yanma ve yangın çalışmalarına odaklanan bilim adamları ve mühendisler için uluslararası bir bilimsel ve teknik forum sağlamaktır. FCE şu anda üzerinde çalışılan veya çalışılacak olan yeni ve gelecek vaat eden fikir ve teknolojileri sunmak için iyi bir fırsat sağlayacaktır. Bilim adamı/mühendisler ayrıca yenilenebilir yakıtlar, yanma ve yangın ile ilgili en son çalışmalarını ve sonuçlarını tartışmak için iyi bir atmosfer bulacaklardır. Bazı saygın bilim adamları/mühendisler en son yaptıkları çalışmalar hakkında bir konuşma yapmak için FCE konferansına genel konuşmacı olarak katılabileceklerdir. FCE konferansı 5-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.

Gönderilen bildiriler hakemlik sürecinden geçecektir. Konferans gerçekleştirildikten sonra, organizasyon komitesi tarafından seçilecek bazı bildiriler yayınlanmak üzere SCI taranan yer alan FUEL dergisi için seçilecektir. Yeni bir hakem sürecinin yayınlanmak üzere seçilen ve genişletilen tüm makalelere tekrar uygulanacağı unutulmamalıdır.

Konu Başlıkları:

 • Yanma
 • Yangın
 • Yakıt dönüşümü
 • Girdaplı akışlar
 • Yakıtlar/yenilenebilir yakıtlar/yakıt hücreleri
 • Yeni yanma teknolojileri
 • (CDC, HiTAC, MILD vb.)
 • Gaz türbinlerinde yanma
 • Yerçekimsiz yanma
 • Kurum ve ışınımsal prosesler
 • Katı roket itkisi
 • İleri görüntüleme yöntemleri
 • İçten yanmalı motorlar
 • Sayısal modelleme
 • Katı ve sıvı atık yanması

Ayrıca, yanma, yakıt ve yangın ile ilgili herhangi bir çalışma da konu kapsamı dahilindedir.

SPONSORSHIPS

 
ab_logo
shell_logo
marie_curie_actions_logo
itu_logo
sakarya_logo
logo1
gazi logo
odtü logo
yıldırım beyazıt
combustion institute
 
yeta_logo
cmcl_logo
team_san_logo